હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી પી.જે.ચાવડા
હોદ્દો (ઇન્ચાર્જ)અધિક્ષક,જેલર ગૃપ-2, હિંમતનગર જિલ્‍લા જેલ
સરનામું  જેલ સ્ટાફ ક્વાટર્સ,હિંમતનગર જિલ્‍લા જેલ હિંમતનગર.,
ફોન 02772-241894
મોબાઇલ 8160844496
ફેક્સ 02772-241894
ઇ-મેઇલ spt-jail-sabsub@gujarat.gov.in
 

આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કાચા કામના કેદીઓને જાણવાજોગ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની  ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું

ફરિયાદ

ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 20-05-2022