હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી નાસીરુદીન એસ.લોહાર
હોદ્દો ઇ.ચા.પ્રિન્સિપાલ જેલસ્ટાફ તાલીમ શાળા, અમદાવાદ
સરનામું  જેલ સ્ટાફ ટ્રેઇનિંગ સ્કૂલ,અમદાવાદ,
ફોન 079-27558660
મોબાઇલ 8980807747
ફેક્સ 079-27561690
ઇ-મેઇલ pri-jail-ahd@gujarat.gov.in
 

આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કાચા કામના કેદીઓને જાણવાજોગ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની  ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું

ફરિયાદ

ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 20-05-2022