હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી ડી.ડી.પ્રજાપતિ
હોદ્દો સીનીયર જેલર, ગ્રુપ-1,વિભાગ-1,અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલ
સરનામું  અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલ સુભાષ બ્રીજ સર્કલ, સાબરમતી, અમદાવાદ.,
ફોન 079-27523380
મોબાઇલ 9712612129
ફેક્સ 079-27522134
ઇ-મેઇલ sp-jail-ahd@gujarat.gov.in
 

આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કાચા કામના કેદીઓને જાણવાજોગ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની  ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું

ફરિયાદ

ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 20-05-2022