હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ
હોદ્દો સીનીયર જેલર, ગ્રુપ-1, રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ
સરનામું  જેલ સ્ટાફ કવાટર્સ,રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ,પોપટપરા પાસે, રાજકોટ,
ફોન 0281-2459871, 0281-2451007
મોબાઇલ
ફેક્સ 0281-2459376
ઇ-મેઇલ Spt-jail-raj@gujarat.gov.in
 

આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કાચા કામના કેદીઓને જાણવાજોગ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની  ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું

ફરિયાદ

ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 20-05-2022