હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી એમ.એન.જાડેજા
હોદ્દો (ઇન્ચાર્જ) અધિક્ષક, ગળપાદર જીલ્લા જેલ
સરનામું  ગળપાદર જીલ્લા જેલ, ગાધીધામ. ,
ફોન 02836-297505, 02836-297502
મોબાઇલ 9712336501
ફેક્સ 02836-297503
ઇ-મેઇલ spl-jail-glapadr@gujrat.gov.in
 

આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કાચા કામના કેદીઓને જાણવાજોગ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની  ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું

ફરિયાદ

ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 27-05-2020