હું શોધું છું

હોમ  |

All Classification
Arrow માહિતી
     "પીંછી વડે લાગણીઓની અભિવ્યક્તિ’’....
Arrow વડોદરા મહિલા જેલ, વડોદરા
     વડોદરા મહિલા જેલ, વડોદરા....
Arrow માનનીય અ.પો.મ.અને જેલોના ઈન્સ્પેકટર જનરલ નો સંદેશ
     માનનીય અ.પો.મ.અને જેલોના ઈન્સ્પેકટર જનરલ નો સંદેશ....
Arrow જાહેરાત
     જેલ વિભાગમાં પસંદગી પામેલા ઉમેદવારોની ફાળવણી યાદી....
Arrow માહિતી
     તા.૩૦/૦૪/ર૦૧૭ ના રોજ માનનીય મુખ્ય મંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીના વરદહસ્તે જેલવિભાગની વડીકચેરી જેલભવન તથા જેલસ્ટાફ તાલીમ શાળાનું વિધ્યાભવન તેમજ તાલીમાર્થી બેરેકસ અને અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલના કર્મચારીઓ માટે ર૦૦ આવાસોનું લોકાર્પણ....
Arrow કેદીઓને તેમના દેશમાં પ્રત્યાર્પણ અંગે
     કેદીઓને તેમના દેશમાં પ્રત્યાર્પણ અંગે....
Arrow ફરાર કેદીઓની માહિતી
     ફરાર કેદીઓની માહિતી....
Arrow જીવન સિસ્ટમ
     જીવન સિસ્ટમ (વિડીયો મુલાકાત) ના નિયમો....
Arrow JIVAN system source
     JIVAN system source....
Arrow કાર્યક્રમ
     તા.૦૨/૧૦/૨૦૧૯ના રોજ સાબરમતી મધ્યસ્થ જેલના બંદીવાનોએ મહાત્મા ગાંધીનો ૧૫૦મો જન્મદિવ વિશિષ્ટ રીતે ઉજવ્યો....
Arrow કાર્યક્રમ
     તા.૦૬/૧૦/૨૦૧૯ના રોજ ગુજરાત સ્ટેટ લીગલ સર્વિસ ઓથોરીટી તથા અમદાવાવ મહિલા જેલ ખાતે થયેલ કાર્યક્રમ.....
Arrow જેલમાં ઉદ્યોગો
     જેલમાં ઉદ્યોગો....
Arrow જેલની સફરેની તસ્વીરો
     2013....
Arrow ૨૦૧૬
     2016....
Arrow ૨૦૧૭
     2017....
Arrow ૨૦૧૮
     2018....
Arrow ૨૦૧૯ ની માહિતી
     ૨૦૧૯ ની માહિતી....
Arrow જેલમાં ઉદ્યોગો
     જેલમાં ઉદ્યોગો....
Arrow બંદીવાન સુધારણા પ્રવૃત્તિઓ
     બંદીવાન સુધારણા પ્રવૃત્તિઓ....
Arrow જેલમાં વિકાસલક્ષી યોજનાઓ
     જેલમાં વિકાસલક્ષી યોજનાઓ....
Arrow બંદીવાનો ના કલ્યાણની પ્રવૃત્તિઓ
     બંદીવાનો ના કલ્યાણની પ્રવૃત્તિઓ....

આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કાચા કામના કેદીઓને જાણવાજોગ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની  ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું

ફરિયાદ

ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 03-12-2019