હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી બી.કે.હાડા
હોદ્દો (ઇન્ચાર્જ) અધિક્ષક,જેલર ગૃપ-2, નડીયાદ જીલ્લા જેલ
સરનામું  નડિયાદ જીલ્લા જેલ,નવા બિલોદરા, કપડવંજ રોડ,નડીયાદ.,
ફોન 0268-2566462
મોબાઇલ 9427751404
ફેક્સ 0268-2563020
ઇ-મેઇલ Sp-jail-khe@gujarat.gov.in
 

આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કાચા કામના કેદીઓને જાણવાજોગ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની  ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું

ફરિયાદ

ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 20-05-2022