હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી જે.આર તરાલ
હોદ્દો જીલ્લા જેલ અધિક્ષક, ભાવનગર જીલ્લા જેલ
સરનામું  ભાવનગર જીલ્લ જેલ,નિલમબાગ રોડ, લાલ દવાખાના સામે,ભાવનગર.,
ફોન 0278-2423228
મોબાઇલ 9974131673
ફેક્સ 0278-2521413
ઇ-મેઇલ Sp-jail-bav@gujarat.gov.in
 

આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કાચા કામના કેદીઓને જાણવાજોગ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની  ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું

ફરિયાદ

ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 20-05-2022