હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી વી.પી.ગોહિલ
હોદ્દો અધિક્ષક, પાલનપુર જિલ્લા જેલ
સરનામું  અધિક્ષક,પાલનપુર જીલ્લા જેલ,પોલીસ હેડ ક્વાટર્સ ની પાસે પાલનપુર.જી.બનાસકાઠા.,
ફોન 02742-253999
મોબાઇલ 9428433444
ફેક્સ 02742-265144
ઇ-મેઇલ Sp-jail-ban@gujarat.gov.in
 

આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કાચા કામના કેદીઓને જાણવાજોગ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની  ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું

ફરિયાદ

ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 20-05-2022