હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી એચ.આર.રાઠોડ
હોદ્દો (ઇન્ચાર્જ) અધિક્ષક, સુરેન્દ્રનગર સબ જેલ
સરનામું  જેલ સ્ટાફ ક્વાટર્સ, સુરેન્દ્રનગર સબ જેલ સુરેન્દ્રનગર.,
ફોન 02752-283819
મોબાઇલ 9737988743
ફેક્સ 02752-282901
ઇ-મેઇલ Sp-jail-srn@gujarat.gov.in
 

આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કાચા કામના કેદીઓને જાણવાજોગ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની  ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું

ફરિયાદ

ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 20-05-2022