હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી એમ.એલ.ગમારા
હોદ્દો (ઇન્ચાર્જ) અધિક્ષક, જેલર ગૃપ-2, ગોંડલ સબ જેલ
સરનામું  અધિક્ષકશ્રીની કચેરી, ગોંડલ સબ જેલ, વોરા કોટડા રોડ, ગોંડલ. ,
ફોન 02825-295064
મોબાઇલ 9228220554
ફેક્સ 02825-224888
ઇ-મેઇલ Spjail-gondal-raj@gujarat.gov.in
 

આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કાચા કામના કેદીઓને જાણવાજોગ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની  ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું

ફરિયાદ

ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 20-05-2022