હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી બી.આર.વાઘેલા
હોદ્દો સીનીયર જેલર,ગ્રુપ-1,રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ
સરનામું  જેલ સ્ટાફ ક્વાટર્સ, રાજકોટ મ. જેલ, રાજકોટ. ,
ફોન ૦૨૮૧-૨૪૫૧૦૦૭
મોબાઇલ ૯૪૨૯૫૧૯૨૭૬
ફેક્સ ૦૨૮૧-૨૪૫૯૩૭૬
ઇ-મેઇલ Spt-jail-raj@gujarat.gov.in
 

આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કાચા કામના કેદીઓને જાણવાજોગ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની  ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું

ફરિયાદ

ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 27-05-2020