હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી હિતેન્‍દ્રસિંહ એલ. વાઘેલા
હોદ્દો ઈ.ચા. અધિક્ષક જેલર ગૃપ-૨, પાટણ સબ જેલ
સરનામું  પાટણ સબ જેલ, સુજનીપુર રોડ,પાટણ - ૩૮૪૨૬૫,
ફોન ૦૨૭૬૬ - ૨૩૨૩૪૩
મોબાઇલ ૮૨૦૦૮૪૭૭૬૮
ફેક્સ ૦૨૭૬૬ - ૨૩૨૩૪૧
ઇ-મેઇલ jailer-pat@gujarat.gov.in
 

આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કાચા કામના કેદીઓને જાણવાજોગ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની  ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું

ફરિયાદ

ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 20-05-2022