હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ ડો. કે.એલ.એન. રાવ, IPS
હોદ્દો અધિક પોલીસ મહાનિદેશક, જેલ અને સુધારાત્મક વહીવટ
સરનામું  પોલીસ મહાનિદેશક જેલ અને સુઘારાત્મક વહીવટની કચેરી,(જેલ ભવન) સુભાસબ્રીજ સર્કલ પાસે, અમદાવાદ.,
ફોન 079-27557792, 079-27550818
મોબાઇલ ૯૯૭૮૪૦૫૮૩૭
ફેક્સ 079-27557798
ઇ-મેઇલ dgp-jail-ahd@gujarat.gov.in
 

આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કાચા કામના કેદીઓને જાણવાજોગ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની  ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું

ફરિયાદ

ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 20-05-2022