હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી એસ.કે. ગઢવી
હોદ્દો નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક (જેલ)
સરનામું  પોલીસ મહાનિદેશક જેલ અને સુઘારાત્મક વહીવટની કચેરી,(જેલ ભવન)સુભાસબ્રીજ સર્કલ પાસે, અમદાવાદ .,
ફોન 079-27557793, 079-27550818
મોબાઇલ 9978406911
ફેક્સ 079-27557798
ઇ-મેઇલ Ig-jail-ahd@gujarat.gov.in
 

આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કાચા કામના કેદીઓને જાણવાજોગ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની  ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું

ફરિયાદ

ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 27-05-2020